Adaptacja strychu

Przez tę procedurę najlepiej przeprowadzi Cię architekt. Należy wykonać pełnobranżowy projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego/użytkowego na cele mieszkaniowe, wymagający pozwolenia na budowę. Trzeba założyć na to od 4 do 6 miesięcy. W pierwszej kolejności należy od wspólnoty mieszkaniowej otrzymać zgodę na adaptacje poddasza.

Jeśli strych jest użytkowy i stanowi udział w nieruchomości wspólnej, wystarczy zgoda, potwierdzona uchwałą, przyjętą większością głosów. Jeśli poddasze jest nieużytkowe i stanowi część wspólną, należy przeprowadzić notarialnie zniesienie współwłasności części nieruchomości wspólnej i przekazanie jej na wyłączną własność kupującemu. Decyzja o sprzedaży musi być jednomyślna i akt musi być podpisany przez wszystkich współwłaścicieli budynku. W konsekwencji zwiększy się powierzchnia budynku, a co za tym idzie zmniejszy się udział w nieruchomości wspólnej poszczególnych współwłaścicieli. Zmiany muszą być wprowadzone w księdze wieczystej nieruchomości gruntowej oraz w księga wieczystych wszystkich lokali.

Później należy złożyć wnioski o określenie warunków przyłączenia do poszczególnych dostawców mediów. W zależności od dostawcy trwa to od 1dnia do miesiąca. Później koncepcja architektoniczna – ustalenie ostatecznej koncepcji powinno zająć od dwóch tygodni do miesiąca. Kolejny miesiąc należy zarezerwować na przygotowanie projektu budowlanego. Procedura uzyskania pozwolenia na budowę trwa od 1 do nawet 3 miesięcy w zależności od sprawności urzędu i stopnia skomplikowania sprawy. Koszt opracowania projektu to od 50zł za metr kwadratowy w górę.

Do tego trzeba wykonać ekspertyzę pożarową, uzgodnić projekt z konserwatorem zabytków. Często proponowane przez nich rozwiązania się wykluczają, np. zgodnie z przepisami pożarowymi należy obudować konstrukcje palną materiałami niepalnymi (np. płytą GKF), a konserwator w swojej opinii określi, ze należy odsłonić zabytkową więźbę. W takim wypadku czeka nas dodatkowa walka o odstępstwa od przepisów, która jest czasochłonna i bez gwarancji powodzenia.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *