Adaptacja strychu

Przez tę procedurę najlepiej przeprowadzi Cię architekt. Należy wykonać pełnobranżowy projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego/użytkowego na cele mieszkaniowe, wymagający pozwolenia na budowę. Trzeba założyć na to od 4 do 6 miesięcy. W pierwszej kolejności należy od wspólnoty mieszkaniowej otrzymać zgodę na adaptacje poddasza.

Continue Reading